Natur- og klimabibliotek
Natur- og klimabibliotek

Natur- og klimabibliotek

07.02.24
Særsamling af litteratur om natur og klima

Natur- og Klimabiblioteket er et initiativ søsat i forbindelse med den kommunale satsning, Kulturen i Naturen, der sigter mod at udforske og forstå vores omgivende klima og natur.

Fokus på natur og klima i litteraturen
I en tid med krise i klima og natur, er litteraturen en afgørende medspiller. Den giver os viden, sprog og nye fortællinger om vores omverden, der kan hjælpe os igennem forandringerne og give os redskaber til at handle i dem. Sorø Bibliotek har i samarbejde med Kulturen i Naturen skabt en samling, der omfatter både fag- og skønlitteratur. Fra forskellige vinkler uddyber samlingen vores forståelse af emner som klimaforandringer, økosystemer og menneskets forhold til naturen.

> Nedenfor kan man gå på opdagelse i et udvalg af bøger fra samlingen. 

En aktiv samling
Natur- og Klimabiblioteket bliver en dynamisk bogsamling og et vigtigt afsæt for levende litteratur- og naturoplevelser i lokalsamfundet. Biblioteket vil løbende opdatere samlingen med relevant litteratur, og den vil fungere som en ressource til de naturbaserede aktiviteter, som biblioteket regelmæssigt arrangerer.

Nederst på denne side findes aktuelle begivenheder, der knytter sig til samlingens tema, fx det tilbagevendende NaturFlet og de løbende aktiviteter i samarbejde med bl.a. Kongskilde Naturcenter, Naturpark Åmosen, Danmarks Naturfredningsforening og Haverefugiet.