Biblioteket Kommer

Biblioteket har et gratis tilbud til borgere i Sorø kommune, der pga. alder eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket.

Biblioteket Kommer er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket.

Udfra dine ønsker, udvælger en bibliotekar materialer, som bliver kørt ud til dig på en fast ugedag en gang om måneden.

Kontakt biblioteket hvis du eller en pårørende er interesseret i dette tilbud.