Databeskyttelse

Databeskyttelse handler om retten til privatliv.
En ny lov om databeskyttelse er gældende i hele Europa fra 25. maj 2018. Loven giver dig som borger retten til selv at bestemme, hvordan dine oplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Data er alt fra navn, adresse til cpr-nummer og helbredsmæssige oplysninger. Som borger skal du vide, hvordan dine oplysninger bliver indhentet, anvendt og opbevaret af kommunen. Du skal også have adgang til at kontakte en databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside . Få informationen på en enkelt side, som du kan printe.
 

Databeskyttelse handler om retten til privatliv.

En ny lov om databeskyttelse er gældende i hele Europa fra 25. maj 2018. Loven giver dig som borger retten til selv at bestemme, hvordan dine oplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Data er alt fra navn, adresse til cpr-nummer og helbredsmæssige oplysninger. Som borger skal du vide, hvordan dine oplysninger bliver indhentet, anvendt og opbevaret af kommunen. Du skal også have adgang til at kontakte en databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside . Få informationen på en enkelt side, som du kan printe.

Når du låner materialer hos Sorø Bibliotekerne, har vi brug for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at

 • du og vi har overblik over de materialer, som du låner
 • du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater
 • vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender vores hjemmeside kan du via dit login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk bliver informationerne opbevaret på sikrede datacentre i Danmark. Adgangen til disse informationer via Cicero, hjemmesiden og udlånsautomaterne foregår via krypterede linjer.

Hvilke oplysninger er gemt i Cicero?

Her kan du se, hvad vi gemmer af oplysninger om dig, hvis du er oprettet som låner hos Sorø Bibliotekerne:

 • Lånernummer - tilfældigt genereret nummer, som Cicero benytter til at identificere dig.
 • CPR-nummer – henter din adresse fra CPR-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Bliver brugt, når du låner materialer eller låser dig ind på selvbetjent bibliotek.
 • Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer. Du kan selv angive perioden her på hjemmesiden.
 • Navn - dit navn, som det står på dit sundhedskort.
 • Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.
 • C/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.
 • Telefon - her kan du angive flere telefoner, både fastnet, mobil og mobil (notif). Det sidste nummer bliver brugt til at sende SMS'er til dig om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil (notif) kan du selv ændre via hjemmesiden.
 • E-mail og E-mail (notif) - E-mail (notif) bliver brugt til at sende mails til dig om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail (notif) kan du selv ændre via hjemmesiden.
 • Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.
 • Blokeringsårsag - grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.
 • Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.
 • Tilhørsfilial - er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan du selv ændre via hjemmesiden.
 • Kommunenr. - er din bopælskommune og bliver anvendt til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores netmedier.
 • Sprog – vi bruger dansk.
 • Lånerid - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.
 • Intern note - kan kun ses af personalet, og bliver anvendt fx i forbindelse med blokeringer, hvis et glemt sundhedskort bliver opbevaret på biblioteket.
 • Note til låner - bliver udskrevet på "opgørelse af mellemværender", som bliver sendt i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.
 • Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik bliver slettet 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.
 • Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Bliver slettet når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.
 • Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Bliver slettet 30 dage efter mellemværendet er afviklet.
 • Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Beskedens indhold bliver slettet efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bliver bevaret.