Databeskyttelse

Databeskyttelse handler om retten til privatliv.
En ny lov om databeskyttelse er gældende i hele Europa fra 25. maj 2018. Loven giver dig som borger retten til selv at bestemme, hvordan dine oplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Data er alt fra navn, adresse til cpr-nummer og helbredsmæssige oplysninger. Som borger skal du vide, hvordan dine oplysninger bliver indhentet, anvendt og opbevaret af kommunen. Du skal også have adgang til at kontakte en databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside . Få informationen på en enkelt side, som du kan printe.