Reglement

Her kan du læse reglementet for bibliotekerne i Sorø Kommune

Alle kan bruge bibliotekerne i Sorø Kommune og det er gratis at låne bøger, film, spil og musik – fysiske såvel som digitale. Da bibliotekerne skal føles trygt og rart for alle er der fastsat en sæt retningslinjer for ophold på biblioteket, som gælder for alle.

Læs bibliotekets husorden

Indmeldelse

 • Du kan oprette dig som låner med MitID via bibliotekets hjemmeside eller ved personlig henvendelse på biblioteket.
 • Ved personlig henvendelse skal du medbringe dit sundhedskort som legitimation.
 • Du er personlig ansvarlig for de materialer, der bliver lånt på dit kort.
 • Hvis du mister dit sundhedskort, bør du straks få det spærret på biblioteket.
 • Du skal selv oplyse biblioteket, hvis du får ny mailadresse eller mobilnummer.

For børn og unge under 18 år

 • Børn og unge skal oprettes digitalt via bibliotekets hjemmeside af forælder eller værge vha. MitID.
 • Forælder eller værge hæfter for barnets lån.
 • Børn kan vælge at bruge deres sundhedskort eller få et personligt lånerkort til biblioteket.
 • Man bliver automatisk voksenlåner, når man fylder 18 år.

Lån og lånetid

 • Lånetiden på de fleste materialer er 30 dage. Nogle materialer kan dog have en kortere eller længere lånetid.
 • Du kan se afleveringsfristerne på din udlånskvittering og under din lånerstatus på bibliotekets app og hjemmeside.
 • Materialet er rettidigt afleveret senest sidste afleveringsdato.
 • Du har selv ansvar for, at alle lånte eller afleverede materialer er korrekt og rettidigt registreret. Tjek altid din kvittering.
 • Hvis lånetiden overskrides, skal du betale gebyr efter gældende takster.
 • Bibliotekets materialer kan normalt fornyes 2 gange.
 • Lån kan ikke fornyes, hvis materialet er reserveret til en anden låner.
 • Hvis du fornyer dine lån efter afleveringsfristen, skal du betale et gebyr.
 • Oplysninger om lånt materiale slettes i bibliotekssystemet efter 30 dage.

Overskridelse af lånetiden

 • Hvis du afleverer dine bibliotekslån for sent, sender Opkrævningen i Sorø Kommune en faktura til din digitale postkasse med en betalingsfrist på 30 dage.
 • Du skal betale fakturaen via indbetalingskortet i fx. netbank. Efter at have gennemført en betaling i netbank, kan der gå op til 72 timer før oplysningerne er opdateret på hjemmesiden og i biblioteksappen.
 • Hvis du ikke overholder Opkrævningens betalingsfrist, tilskrives et rykkergebyr på 250 kr.
 • Hvis du ikke betaler beløbet eller indgår aftale om betaling med Opkrævningen, bliver restancen sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen inddriver herefter beløbet ved tvang, fx ved udlæg og/eller indeholdelse i løn, dagpenge, efterløn, pension m.v.
 • Er du fritaget for digital post, modtager du et brev i din postkasse.

Gebyrer for børn og voksne

Overskridelse

Børn 0-17 år

Voksne fra 18 år

1-7 dage

kr. 10,00

kr. 20,00

8-30 dage

kr. 30,00

kr. 55,00

Over 30 dage

kr. 50,00

kr. 100,00

Over 40 dage - saldoopgørelse *

kr. 110,00

kr. 220,00

* Læs mere bibliotekets gebyrer og opkrævning.

Krav om erstatning

 • Biblioteksmaterialer der ikke bliver afleveret eller bliver afleveret i beskadiget stand, skal erstattes til den pris biblioteket fastsætter, dog maksimalt genanskaffelsespris + et administrativt gebyr.
 • DVD’er, lydbøger, PlayStation-spil m.m. er som følge af ”Lov om ophavsret” meget kostbare at anskaffe til udlån på biblioteket. Derfor kan bibliotekets erstatningspris være høj.
 • Hvis en del af et flerbindsværk er bortkommet eller beskadiget, og det kun kan købes samlet, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.
 • Biblioteket bevarer som hovedregel ejendomsretten til erstattede materialer. Bliver materialet afleveret indenfor 6 måneder, tilbagebetaler biblioteket erstatningsprisen minus gebyrbeløbet.
 • Du kan blive udelukket for at låne, hvis du gentagne gange ikke afleverer lånt materiale eller afleverer biblioteksmaterialerne i beskadiget tilstand.
 • Du kan også blive udelukket for at låne, hvis du skylder mere end 200 kr. i gebyrer.

Adgang til selvbetjente bibliotek

 • Alle der lukker sig selv ind bliver registreret med navn og cpr.nr.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre ind. Dog er børn velkomne sammen med en voksen. Vedkommende har ansvaret og må ikke efterlade børnene alene i biblioteket.
 • Der er videoovervågning på hele biblioteket.
 • Hvis du fremprovokerer alarmen, bliver du opkrævet udgiften til vagten.

Ophold på biblioteket

Bibliotekets personalet er eksperter i, hvordan faciliteterne fungerer bedst. Du skal til enhver tid rette dig efter deres anvisninger. Ved overtrædelse af bibliotekets retningslinje kan personalet bortvise eller udelukke dig for en periode.

 • Biblioteket er røgfrit.
 • Misbrug af bibliotekets faciliteter anmeldes til politiet.

Brug af bibliotekets pc’er, printer og kopimaskine

 • Gældende dansk lovgivning skal overholdes ved brug af bibliotekets pc’er.
 • Bibliotekets pc’er må ikke anvendes til pornografisk og voldeligt materiale.
 • Al brug af bibliotekets pc’er sker på dit eget ansvar. Biblioteket påtager sig intet ansvar for data, der bliver efterladt på pc’erne.
 • Biblioteket fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af programmer eller filer hentet via bibliotekets pc’er.
 • Biblioteket opkræver betaling for print og kopier. Print fra pc’erne betales online. Kopier betales i møntautomat.

Reglementet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lov om biblioteksvirksomhed.

Reglementet er godkendt af Kultur & Fritidsudvalget dato 16.8.2023