Om at blive bruger

Alle er velkommen til at bruge biblioteket, og det er nemt at blive oprettet som bruger. Læs her hvordan.


Opret dig med NemID
Du kan oprette dig selv som bruger vha. NemID via denne side.

Husk dit sundhedskort
Husk dit sundhedskort, hvis du vil oprettes som bruger. Børn under 16 år kan få et særligt børnelånerkort.

Lånerkort til institutioner og foreninger
Institutioner og foreninger kan få et lånerkort efter særlige regler.

Brug dit cpr-nr./lånerkortnr. + pinkode
Når du er oprettet som låner, bruger du dit cpr-nr. eller lånerkortnummer til at låne og reservere  sammen med en selvvalgt 4-cifret pinkode. Pinkode fås på biblioteket.

Adresseændringer og Glemt pinkode
Hvis du glemmer din pinkode eller skal have ændret adresse, skal du henvende dig personligt på et af vores biblioteker.

Børn
Børn og unge under 15 år kan låne bøger og andre materialer på biblioteket, hvis en forælder eller værge underskriver en forældretilladelse eller en digital fuldmagt. Forælder eller værge hæfter for barnets lån. Læs her hvordan du indmelder dit barn.