Fotografi af projektgruppen. Foto: David Nejrup
Fotografi af projektgruppen. Foto: David Nejrup

Fast kulturtilbud for demensramte i Sorø

Af elte
06.05.24
Samtalecafé for demensramte med Sorø Bibliotek, Sorø Museum og demensteamet i Sorø er nu blevet et fast tilbud med kulturelle oplevelser for mennesker med tidlig demens.

Caféerne er et uformelt og inspirerende fællesskab med plads til at dele både gode og svære oplevelser. Seancerne er fuld af levende samtaler om personlige forhold til fx steder, mennesker, ting og interesser samt om oplevelser med fx håndværk, bøger, film og musik.

Se nederst i dette opslag hvordan du som demensramt kan blive en del af dette kulturtilbud.

Fokus på demens og kultur

Kulturel og social aktivitet er ikke alene gode oplevelser, men også gavnlige for ens trivsel og sundhedsmæssige tilstand – i særdeleshed hvis man er ramt af demens. I uge 19 er der Demensuge, som i år sætter fokus på demensvenlighed i kultur- og fritidslivet. Over hele landet er der fokus på, hvordan kulturinstitutioner, foreninger, fagpersoner m.fl. kan gøre det lettere for mennesker med demens at bevare et aktivt liv med kultur og aktiviteter sammen med andre.

I Sorø har vi fra kulturens side inden for det sidste år afprøvet og udviklet på samtalecaféerne, der nu bliver en fortløbende indsats. Det startede som et samarbejde mellem Sorø Bibliotek, Sorøs demenskoordinator Susanne Juul Kjelkvist og demenssygeplejerske Vibeke Jensen om at lave samtalecaféer for demensramte. Indsatsen er hurtigt blevet udvidet, idet Sorø Museum er trådt ind i samarbejdet med stort engagement.

Litteratur, historie og gode samtaler

Det udvidede samarbejde betyder, at deltagerne får mere variation i de kulturelle oplevelser, som de deler. Ved samtalecaféen på biblioteket er den primære inspiration til samtalen et stykke litteratur, der læses højt af bibliotekets formidler og læseguide. Ofte synges også en fællessang. På museet har den historiske formidler på forhånd udvalgt museumsgenstande, der kan sætte gang i samtaler om særlige emner, som fx skoleliv eller barndommens lege. Begge steder sparrer og udvikler sammen med demenskoordinatoren og demenssygeplejersken om form, indhold og temaerne for samtale.

Kernen i arrangementerne er den gode, fælles kulturoplevelse, snarere end praktiske og sundhedsfaglige spørgsmål omkring livet med demens. Demenskoordinatoren eller -sygeplejersken er med hver gang og kan svare på eventuelt opståede spørgsmål.

 

Praktisk information om deltagelse
Deltagerne er mennesker med et tidligt stadie af demens. For at deltage ved Samtalecaféerne, kræver det at man forinden har truffet aftale med demenskonsulenten eller -sygeplejersken i Sorø Kommunes. Har du fået konstateret demens, og er du interesseret i at deltage, bedes du skrive til: susk@soroe.dk og aftale nærmere. Der optages løbende nye deltagere i gruppen inden for et fastlagt maksimumantal.

Samtalecaféerne starter op mandag d. 13. maj kl. 13-14:30 og kører derefter hver anden uge. Lokationen skifter mellem Sorø Bibliotek og Sorø Museum.
Når man efter samtale med demenskoordinatoren, er optaget i gruppen til at deltage i Samtalecaféerne, modtager man programmet med datoer, indhold og tider.

Foto: David Nejrup
Foto tekst:

  • Susanne Juul Kjelkvist – Demenskoordinator
  • Vibeke Jensen - Demenssygeplejerske
  • Pernille Jacobsen – Formidler (ved Sorø Museum)
  • Rose Gaihede - Kulturkoordinator