Unge låner litteraturens stemme

Om dette arrangement

Tid
14:30 - 17:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Lokalitet
Læsesalen
Målgruppe
For voksne
Kurser/Undervisning

Om oplæsning og litteraturens mundtlighed

12.05.21
Arrangement for dansklærere, skolebibliotekarer, læsevejledere, børnebibliotekarer m.fl.

Program

Kl. 14.30 Velkomst
v. projektleder for Unge låner litteraturens stemme, Randi Drejsig Keinicke Petersen v. Sorø Bibliotek & Bykontor

Kl. 14.40 Hvordan arbejder en skuespiller med en litterær tekst?
Skuespiller Henrik Jandorf læser op af to tekster og fortæller, hvordan han arbejder med klang, rytme og fraseringer, når han skal læse en litterær tekst op.

Kl. 15.15 Giv bøgerne din stemme
Jens Raahauge, tidl. Formand for dansklærerforeningen fortæller om den mundtlige litteraturoplevelse og hvorfor vi skal fortsætte med at læse op i skolen og derhjemme, selvom børnene er kapable til at læse selv.

Kl. 16.30 Unge låner litteraturens stemme
Randi Drejsig Keinicke Petersen præsenterer projektet ’Unge låner litteraturens stemme’ og litteraturkonceptet, som Sorø Bibliotek & Bykontor udbyder til de ældste klassetrin til efteråret 2021.

Om Unge låner litteraturens stemme

Dette projekt har til formål at skrue op for litteraturens mundtlighed og for interaktionen mellem læser og tekst.

Vi ved, at jo mere vi som læsere lever os ind i teksten – alene eller sammen med andre – desto mere kaster teksten af sig af sprog og følelser og styrker vores evne til at udtrykke os. Og vi ved, at litteraturen styrker vores ordforråd såvel som evnen til at sætte ord på egne tanker, følelser og meninger.

Derfor udvikler vi et koncept baseret på litteraturens mundtlighed, hvor det er de ældste skoleelver (7. – 10. klasse) der læser tekster op for hinanden og arbejder med stemmeføring, kropssprog og fortolkning. Som et verbal maskebal, skal de unge opleve at de kan iklæde sig lånte fjer fra litteraturen og lege med ord, følelser og udtryksmåder.

Sammen med skuespiller Henrik Jandorf og PLC udbyder Sorø Bibliotek & Bykontor et litteraturforløb ior de ældste klasser i efteråret 2021.

Over tre gange to lektioner skal eleverne bl.a. arbejde med:

  • kropsprog: grounding, mimik og gestik  
  • stemmeføring: fraseringer, pauser og volumen
  • nærlæsning og fortolkning
  • det retoriske pentagram
  • scenepraksis

Vil du tilmelde din klasse?

Er du interesseret i at vi laver et formidlingsforløb for din klasse, så skriv til Randi Drejsig Petersen på: rdkp@soroe.dk

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje med fokus på læselyst

Materialer