Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For alle
For alle

Februars udstilling: Tina Elf

01.02.20 - 29.02.20
Februar måneds udstiller er Tina Elf med grafiske værker, inspireret af udstillinger på Munch museet i Oslo.

Jeg fremviser her for første gang i offentligheden 6 grafiske værker, som i skrivende øjeblik er ved at blive smukt indrammet. 

I kunstgangen på Sorø Bibliotek & Bykontor vil jeg udover de 6 billeder fremvise min arbejdsproces i fotos, skitsetegninger samt materialer.

Der er tale om grafik, “den sort - hvide kunst” en analyse og fortolkning af en udstilling, ”lukkede døre” i Oslo på Munch museet, hvor dialogen var mellem Munch og Gauguin. 

Jeg besøgte Edward Munch museet i Oslo 2 gange i udstillingsperioden. Lidt specielt for udstillingen var fokusset på de grafiske arbejder og hvor begge kunstnere i slutningen af 1800 tallet (1889/1894) fornyede teknikken med udforsker trang. Det har jeg så også forsøgt, ved at vende motivkredsen på hovedet.

Det var detaljer overfor totalt reducerede deltaljer i den grafiske proces hos de 2 kunstnere.

Jeg forsøger i disse 6 gennemarbejdede grafiske værker at indfange en non figurativ tolkning baseret på udstillingen mellem de 2 kunstnere, deres interne relationer og deres syn også på kvinder.

Det var ret fantastisk, at udstillingen også havde et værksted, hvor der var mulighed for at, man selv kunne dykke ned og forsøge sig med tryk ud fra træsnit af de udstillede værker. Dette gamle grafiske håndværk, træsnittet og den ældste form for grafik, kaldes ”højtryk”.

Jeg valgte så at eksperimentere og vende op og ned og på kryds og tværs ... jeg syntes at det lykkedes. 

Munchs og Gauguins motivkreds og parafraser var/er velkendte også omkring kvinderne. Set med vores nutidssyn havde de nok begge et meget kontroversielt kvindesyn. Det gjorde også et dybt indtryk på mig, hvordan de skildrede de syge/de sindssyge kvinder, der var indlagt på hospital. Derudover var der jo vanligvis Gauguins kvinder, kærligheden, jalousien og angsten.

Jeg har lavet 6 værker, monotypier, og jeg har valgt at eksperimentere med den ældste form for grafik, ”højtrykket” på en anderledes måde.  Jeg vendte så at sige processen om og arbejdede i mange lag, både på museet, på Oslo båden hjem ad, og da jeg kom tilbage til udkanten af Sorø, hvor jeg bor. Personligt opdagede jeg et nyt udtryk i mit formsprog og her er kunsten så vigtig, - den rykker grænser og finder nye innovative muligheder for både håndværk, selvindsigt og nyt udsyn.

I de 6 værker, er der anvendt valser, træsnit, skitser, oliebaseret tryksværte og tryk-papir.

Kunstner og kunstlærer, Tina Elf