Reglement for Sorø Bibliotek

Alle kan bruge Biblioteket, og det er gratis at låne. Biblioteket er et offentligt rum med de goder og begrænsninger, der følger heraf. Den enkeltes adfærd må ikke genere andre og personalets henstillinger skal følges.

Lånerkort

 • Indmeldelse foregår ved personlig henvendelse til Biblioteket.
 • Sygesikringskort/Sundhedskort anvendes som legitimation ved indmeldelse.
 • Sygesikringskort/Sundhedskort skal normalt anvendes som lånerkort og skal anvendes ved hvert lån.
 • Du er personlig ansvarlig for de materialer, der lånes på dit kort.
 • Hvis kortet bliver stjålet eller tabes, skal det straks spærres ved henvendelse til Biblioteket.
 • Adresseændring skal meddeles Biblioteket hurtigst muligt.
 • Du bliver voksenlåner, når du fylder 18 år. 
 • Børn og unge under 18 år kan låne bøger og andre materialer på biblioteket, hvis en forælder eller værge underskriver en forældretilladelse. Forælder eller værge hæfter for barnets lån. Læs her hvordan du opretter dit barn som låner.

Pinkode

 • For at kunne reservere, se udlånsstatus og forny materialer via Bibliotekets hjemmeside er det nødvendigt at have en pinkode.
 • Pinkode oprettes på Biblioteket.

E-mail / sms / reserveringsmeddelelse pr. brev

 • Ønsker du at modtage besked på e-mail / sms om reserveret materiale og hjemkaldelser, skal du opgive din e-mail adresse / mobilnummer til Biblioteket.
 • Ved ændring af e-mail adresse / mobilnummer gives besked til Biblioteket.

Lån, lånetid og aflevering

 • Afleveringsdatoen for det enkelte materiale fremgår af udlånskvitteringen.
 • Rettidig aflevering: Sidste afleveringsdato i Bibliotekets åbningstid.
 • Oplysninger om lånt materiale slettes, når materialet afleveres.
 • Hvis lånetiden overskrides, skal der betales gebyr. Gebyrtakster kan ses på opslag på Biblioteket og hjemmesiden.
 • Låner har ansvar for at alle lånte eller afleverede materialer er korrekt registreret i automaten.

Fornyelse

 • De fleste af Bibliotekets materialer kan normalt fornyes 2 gange.
 • Fornyelse kan ske på Biblioteket, pr. telefon eller på hjemmesiden.
 • Lån kan ikke fornyes, hvis materialet er reserveret til en anden låner.

Udelukkelse

 • Brugere der gentagne gange ikke afleverer lånt materiale eller afleverer materialet i beskadiget tilstand, kan udelukkes fra at låne.
 • Brugere der skylder 200 kr. eller derover i gebyrer, kan udelukkes fra at låne til hele gælden er betalt.

Erstatninger

 • Materiale, der ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand, skal erstattes til den pris Biblioteket fastsætter, dog maksimalt genanskaffelsespris.
 • DVD, spil m.m. er som følge af ”Lov om ophavsret” meget kostbare at anskaffe til udlån på Biblioteket. Derfor kan Bibliotekets erstatningspris være høj.
 • Hvis en del af et flerbindsværk er bortkommet eller beskadiget, og det kun kan købes samlet, kan Biblioteket kræve hele værket erstattet.
 • Biblioteket bevarer som hovedregel ejendomsretten til erstattede materialer. Dukker materialet op indenfor 6 måneder, tilbagebetales beløbet (dog minus gebyrbeløbet) mod fremvisning af kvittering.

Lånerstatus

 • På hjemmesiden og på Biblioteket kan du altid få oplyst hvilke lån, reserveringer, bøder og erstatningssager, du står noteret for.

Benyttelse af pc’er, lokaler m.v.

 • Biblioteket er røgfrit.
 • I forbindelse med brug af Bibliotekets pc’er med internetadgang m.m. findes særlige regler. Klik her for at læse reglerne for brug af internet.
 • For brug af Bibliotekets fotokopimaskine og printer opkræves betaling. Takster fremgår ved opslag på Biblioteket og på Bibliotekets hjemmeside.

Beskadigelse af afspilningsudstyr og edb-udstyr

 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger afspilningsudstyr og edb-udstyr.

Overtrædelse af Bibliotekets reglement kan føre til udelukkelse.