Lånerkort

 • Indmeldelse foregår ved personlig henvendelse til Biblioteket.
 • Sygesikringskort/Sundhedskort anvendes som legitimation ved indmeldelse.
 • Sygesikringskort/Sundhedskort skal normalt anvendes som lånerkort og skal anvendes ved hvert lån.
 • Du er personlig ansvarlig for de materialer, der lånes på dit kort.
 • Hvis kortet bliver stjålet eller tabes, skal det straks spærres ved henvendelse til Biblioteket.
 • Adresseændring skal meddeles Biblioteket hurtigst muligt.
 • Du bliver voksenlåner, når du fylder 16 år.

 

Pinkode

 • For at kunne reservere, se udlånsstatus og forny materialer via Bibliotekets hjemmeside er det nødvendigt at have en pinkode.
 • Pinkode oprettes på Biblioteket.

 

E-mail / sms / reserveringsmeddelelse pr. brev

 • Ønsker du at modtage besked på e-mail / sms om reserveret materiale og hjemkaldelser, skal du opgive din e-mail adresse / mobilnummer til Biblioteket.
 • Ved ændring af e-mail adresse / mobilnummer gives besked til Biblioteket.

 

Lån, lånetid og aflevering

 • Afleveringsdatoen for det enkelte materiale fremgår af udlånskvitteringen.
 • Rettidig aflevering: Sidste afleveringsdato i Bibliotekets åbningstid.
 • Oplysninger om lånt materiale slettes, når materialet afleveres.
 • Hvis lånetiden overskrides, skal der betales gebyr. Gebyrtakster kan ses på opslag på Biblioteket og hjemmesiden.
 • Låner har ansvar for at alle lånte eller afleverede materialer er korrekt registreret i automaten.

 

Fornyelse

 • De fleste af Bibliotekets materialer kan normalt fornyes 2 gange.
 • Fornyelse kan ske på Biblioteket, pr. telefon eller på hjemmesiden.
 • Lån kan ikke fornyes, hvis materialet er reserveret til en anden låner.

 

Udelukkelse

 • Brugere der gentagne gange ikke afleverer lånt materiale eller afleverer materialet i beskadiget tilstand, kan udelukkes fra at låne.
 • Brugere der skylder 200 kr. eller derover i gebyrer, kan udelukkes fra at låne til hele gælden er betalt.

 

Erstatninger

 • Materiale, der ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand, skal erstattes til den pris Biblioteket fastsætter, dog maksimalt genanskaffelsespris.
 • DVD, spil m.m. er som følge af ”Lov om ophavsret” meget kostbare at anskaffe til udlån på Biblioteket. Derfor kan Bibliotekets erstatningspris være høj.
 • Hvis en del af et flerbindsværk er bortkommet eller beskadiget, og det kun kan købes samlet, kan Biblioteket kræve hele værket erstattet.
 • Biblioteket bevarer som hovedregel ejendomsretten til erstattede materialer. Dukker materialet op indenfor 6 måneder, tilbagebetales beløbet (dog minus gebyrbeløbet) mod fremvisning af kvittering.

 

Lånerstatus

 • På hjemmesiden og på Biblioteket kan du altid få oplyst hvilke lån, reserveringer, bøder og erstatningssager, du står noteret for.

 

Benyttelse af pc’er, lokaler m.v.

 • Biblioteket er røgfrit.
 • I forbindelse med brug af Bibliotekets pc’er med internetadgang m.m. findes særlige regler. Klik her for at læse reglerne for brug af internet.
 • For brug af Bibliotekets fotokopimaskine og printer opkræves betaling. Takster fremgår ved opslag på Biblioteket og på Bibliotekets hjemmeside.

 

Beskadigelse af afspilningsudstyr og edb-udstyr

 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger afspilningsudstyr og edb-udstyr.

 

Overtrædelse af Bibliotekets reglement kan føre til udelukkelse.

Sorø Bibliotek & Bykontor, Storgade 7, 4180 Sorø, Telefon: 5787 7000, E-mail: biblioteket@soroe.dk