Hvis du vil finde eller starte en læsekreds

Læs her om dine muligheder for at være med til at starte en læsekreds eller finde en eksisterende.

Sorø Bibliotek holder et møde for læsekredsinteresserede om efteråret. Her kan du møde andre, der er interesserede i at være med i en læsekreds. Måske kan du også møde nogle, der allerede er med i en læsekreds. På mødet hjælper vi med at få dannet nogle læsekredse og få udpeget koordinatorer.

Biblioteket fortæller lidt om:

  • Sorø biblioteks søgebase, Bibliotek.dk og Litteratursiden, hvor man kan hente inspiration til læsning.
  • Hvordan vi kan skaffe bøger, anmeldelser o.a. om de bøger, I vælger at læse.
  • Vi fortæller, hvordan du får oprettet et lånerkort til læsekredsen med særlig lang lånetid.
  • Roskilde Biblioteks bogposer, der indeholder 8-10 eksemplarer af den samme bg samt anmeldelser.

Vi kan hjælpe med at formidle kontakt til andre læsekreds-interesserede hele året. Skriv en mail til Biblioteket, så vil vi forsøge at formidle kontakten til andre interesserede.