Om oprettelse af lånere under 15 år

Børn og unge under 15 år kan låne bøger og andre materialer på biblioteket, hvis en forælder eller værge underskriver en indmeldelsesblanket.

Forælder eller værge hæfter for barnets lån. Indmeldelsen giver også adgang til det selvbetjente bibliotek.

Cpr-nr. (udfyldes af biblioteket): _________________________________ 

Udfyld nedenstående og aflever blanketten på biblioteket. Husk at medbringe sundhedskortet sammen med blanketten.

Barnets navn: _________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________

Postnr.: ________ By: __________________________________________

Barnets cpr-nr.: ________________________________________________

Tlf.: ____________________Mail: ________________________________

Forældre/værges navn: __________________________________________

Forældre/værges cpr-nr.: ________________________________________

Dato og underskrift: ___________________________________________

Udfyldes af biblioteket: Lånerkort udleveret __ Bruger sundhedskort __

Blanketten kan også printes som pdf-fil:
PDF icon PDF iconindmeldelse_af_boernelaanere_-_blanket_revideret2019.pdf