Vi vil inspirere seniorer på vej på pension til at holde sig i gang - fysisk, mentalt og socialt.

Hold Hjernen Frisk med biblioteket - Udsat til sensommeren 2021

Af Rdkp
04.12.20
Med bevillinger fra Nordea-fonden indgår vi i det nationale projekt ’Hold Hjernen Frisk’ med et forløb for seniorer i Ruds Vedby.

Målet er at omsætte forskningsbaseret viden til konkrete aktiviteter, der holder hjernen i gang: vandreture, huskelege og spændende samtaler.

Vores aktiviteter læner sig op af forskningen om vores evne til at erindre. Erindringsevnen er grundlæggende for oplevelsen af identitet og sammenhæng i livet, og afgørende for vores evne til at forestille os fremtiden og indgå i fællesskaber. Det er en evne, der skal holdes i form hele livet, som når vi træner vores arme og ben.

Foruden Sorø Bibliotek & Bykontor deltager biblioteker fra hele landet i projektet, som DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus og Dansekapellet står bag, støttet af Nordea-Fonden.

Hold Hjernen Frisk i Ruds Vedby

Vi vil meget gerne nå rundt i hele Sorø Kommune med vores bibliotekstilbud, så dette projekt passer som fod i hose med vores mål om at tilbyde kulturelle aktiviteter for borgere, der bor udenfor de to største byer i kommunen. Med Hold Hjernen Frisk i Ruds Vedby får vi både mulighed for at understøtte et lokalt seniorfællesskab og indgå i nye lokale samarbejder, bl.a. med Ruds Vedby Kirke. Vi er selvsagt meget glade for, at vi med bevillingen fra Nordea-fonden kan udvikle aktiviteter i krydsfeltet mellem sundhed, livskvalitet og kultur.

Formanden for Kultur- & Fritidsudvalget er enig.
- ”Vi har et kommunalt bibliotekstilbud som, ud over at man kan komme på bibliotekerne på skæve tidspunkter, gør meget for at komme ud til borgerne med interessante tilbud. Det er flot, at det anerkendes og at Sorø Kommunes biblioteksvæsen er blevet udvalgt til konkrete aktiviteter for ældre borgere - i dette tilfælde i Ruds Vedby,” udtaler formand Bo Christensen.

Bo Christensen glæder sig desuden overordentligt over at se kommunens visioner blive omsat til konkrete tilbud for borgerne.

Vi er parate med det spændende program på den anden side af nytåret, som både vil byde på byvandring, foredrag og lege fra gamle dage. Alt sammen med det for øje at træne erindringsevnen for – som forløbet også er navngivet; Minderne har vi dog lov at ha’.

Om Hold Hjernen Frisk

I det 3-årige projekt, Hold Hjernen Frisk, vil projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus og Dansekapellet omsætte forskningsbaserede viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen og udbrede eksisterende viden i forskellige formater. DGI leder projektet. Læs mere om Hold Hjernen Frisk på projektets hjemmeside: www.dgi.dk/holdhjernenfrisk 

Materialer