Fotografi af børnebibliotekar Sanne sammen med Lions repræsentant, fotograferet af David Nejrup
Fotografi af børnebibliotekar Sanne sammen med Lions repræsentant, fotograferet af David Nejrup

ÆllebælleMAJfortælle

22.05.24
Mere end 1300 børn i Sorø Kommune leger sig til sprogkundskaber og læseglæde i maj måned.

En onsdag formiddag i institutionen Regnbuen i Ruds Vedby, løber vuggestue- og børnehavebørnene ind og sætter sig i en rundkreds om forfatter Lotte Salling. På gulvet ligger en bunke af hendes bøger, nogle farverige rekvisitter og øjeblikket efter flyver rim og remser gennem luften, børnene efterligner dyr, står på ét ben, leger sanselege og griner højt.
Bag dagens legende og underholdende ”Krible Krable” workshop i institutionen Regnbuen, ligger en vigtig indsats der stikker dybere end bare leg.

Sorø Bibliotek er vært for en omfattende sprog- og læseindsats

I maj måned er børnebibliotekar Sanne Ginger Noer vært for at en omfattende sprogindsats for de 0-3 årige i Sorø Kommune. En indsats der skal være med til at vise de mindste, deres forældre, dagplejerne og pædagogerne i institutionerne hvordan man via leg, kreativitet og naturoplevelser, kan styrke børnenes evne til at udtrykke sig sprogligt.
Sanne udtaler: ”Jeg er drevet af at lade de mindste opleve litteratur, der både kan udvikle deres fantasi, empati og give dem oplevelsen af fordybelse. Flere undersøgelser peger nemlig på, at vores basale sprogkundskaber, og derved indgangen til læring, grundlægges i vores allerførste leveår. Men sproget kan ikke tilegnes på egen hånd. Det sker igennem interaktionen med andre, og vi voksne er dem der skaber og videregiver en god læsekultur, som børnene tager med sig hele livet.”.

Sanne Ginger Noer har i maj måned samlet tre projekter der på forskellige, sanselige måder styrker børnenes sprogkundskaber. I projektet Kuffert Fuld af Fortællinger, der i øvrigt kører hele året, tager Sanne ud til dagplejere og vuggestuer og læser højt fra pege- og billedbøger, synger og laver rim og remser.

I ÆllebælleMAJfortælle bliver der trykt en særlig bog til de 0-3 årige, som bliver uddelt sammen med aktivitetsfoldere og naturposer til alle dagplejere og vuggestuer i Sorø Kommune; materialer der bliver videregivet til forældrene. Derudover bliver dagplejere og vuggestuer og hjemmepassere inviteret til forløb med naturvejleder Signe Friis fra Kongskilde Naturcenter, forældre inviteres til kreative workshops på bibliotekerne og meget mere.

Endelig har velgørenhedsorganisation Lions Sorø og Statens Kunstfond begge støttet projektet Krible Krable hvor Lotte Salling arbejder med dialogisk læsning, inklusion af sprogsvage børn, og skabelsen af stimulerende læringsmiljøer.

Indsatserne bliver tilsammen til mere end 20 arrangementer der når ud til mere end 1.300 børn, deres forældre, dagplejerne og pædagogerne i institutionerne. Og bevidst arbejdes der på tværs af natur, læsning, bevægelse, sproglege, sang, mv. for at inspirere til så mange aktiviteter som muligt.

Inspiration til den daglige indsats

I institutionen Regnbuen i Ruds Vedby kender de alt til det daglige arbejde med at styrke og lege med sproget. Qua deres profil “Leg med sproget, gennem kulturelle udtryksformer ”arbejder pædagogerne dagligt med indsatser der modvirker den store forskel der kan være i sprogfærdighederne hos 3-årige børn; en forskel der kan have betydning gennem hele børnenes liv og skabe ulighed. Så når der opstår projekter udefra som kan inspirere, åbner de gerne deres hus for besøg og input.
Leder Yvonne Clemmensen udtaler: ”Hos os, fik vi en Lotte med fuld power på, hun læste op fra bøger med rim og remse, samtidig med at vi, børn og voksne - skulle lave figurere med vores kroppe, enten skulle vi være dyr eller vi skulle forme vores krop som bogstaver, det gav nogle sved på panden. Børnene var så engageret i højtlæsningen og de kunne være blevet ved. Børnene elsker at lege med sproget, og her understøttet af dejlige bevægelser med hele kroppen. Og for os der til dagligt arbejder med sprogindsatser, giver det inspiration til nye bøger, lege og kreative projekter.”

Læs mere om sprog- og læseindsatsen på Sorø Biblioteks hjemmeside eller kig på ÆllebælleMAJfortælle udstillingen i maj måned, med masser af bøger til de 0-3 årige. 

Fotografi af Lotte Salling på besøg i Regnbuen i Ruds Vedby, fotograferet af David Nejrup

Lotte Salling i Regnbuen i Ruds Vedby, fotograferet af David Nejrup

Fotografi af Sanne Ginger Noer, fotograferet af David Nejrup

Børnebibliotekar Sanne Ginger Noer, fotograferet af David Nejrup

Materialer