Lokalhistorisk Quiz: Hvor er det?

Af doha
26.03.20
På grund af corona er Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn lukket, men arkivleder Per Damsbo Andersen har lavet denne lille quiz. Rigtig god fornøjelse.

Der er sket meget i Sorø by i tidens løb og Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn opbevarer billeder fra gamle dage. Nu må vi se om du kan gætte: Hvor er det? Svarene finder du nederst på siden.

Billede af købmandsfirmaet Wiggo Erslev, Storgade 7
Foto nummer 1

 

På billedet ses Torvet 1, 3 og 5.
Foto nummer 2

 

På billedet ses Sorø museum
Foto nummer 3

 

På billedet ses Sorø Materialhandel
Foto nummer 4

Søndergade set mod nord fra hjørnet af Søgade
Foto nummer 5

På billedet fra ca. 1957-59 ses Kongebroen
Foto nummer 6

Billedet viser Sorø Torv i midten af 1870'erne
Foto nummer 7


Møllegården, Frederiksbergvej 22 - fra 1923
Foto nummer 8

Luftfoto fra 1963 af Sorøegnens Andelssvine Slagteri mellem Holbergsvej og Rådhusvej
Foto nummer 9

De unge herrers Gård set fra vest. Storgade 7
Foto nummer 10

 

Tjek dig selv, om du har gættet rigtigt:

Foto nummer 1: På billedet fra ca 1890-1900 ses købmandsfirmaet Wiggo Erslev, Colonial- Trælast- og Kornforretning, Realgade (Storgade 7). - Nuværende Sorø Bibliotek.

Foto nummer 2: På billedet ses Torvet 1, 3 og 5. På billedet ses endvidere statuen af Frederik den 7. 1867-1893.

Foto nummer 3: På billedet fra ca. 1900 ses Sorø Museum, Storgade 17. Porten vender mod Storgade. Bygningen opført af Chr. IV i 1624 som kro.

Foto nummer 4: På billedet fra ca. 1932 ses Sorø Materialhandel v. S. Hjorth, Storgade 13.

Foto nummer 5: På billedet fra 1965 ses Søndergade set mod nord fra hjørnet af Søgade.

Foto nummer 6: På billedet fra 1957-59 ses Kongebroen - da den blev om- og udbygget.

Foto nummer 7: På billedet fra1875-1877 ses Torvet og Storgades søndre del i midten af 1870'erne. Man ser det gamle rådhus fra 1845, der desværre nedbrændte til grunden i 1879. Der blev opført et nyt rådhus i 1881.

Foto nummer 8: På billedet fra 1923 ses Møllegården, Frederiksbergvej 22, Frederiksberg, Sorø - Det nuværende Vesth-huset.

Foto nummer 9: På luftfotoet fra 1963 ses Sorøegnens Andelssvine Slagteri mellem Holbergsvej og Rådhusvej.

Foto nummer 10: På billedet fra 1965-1970 ses De unge herrers Gård, Storgade 7. Gården ses fra vest, stald til højre og mælkecentralen til venstre. - Biblioteksgåden.