Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris
Gratis
Målgruppe
For børn
For børn

Sommerferiekampagne: Læs Gebyret Væk!

01.07.19 - 10.08.19
Du kan deltage i kampagnen på begge biblioteker i skolernes sommerferie.

Regler & Vejledning – Læs Gebyret Væk!
Du har en unik mulighed for at afbetale dit afleveringsgebyr for materialer bundet til børn- og ungebiblioteket. Du skal blot leve op til kravende for at deltage, og besøge dit lokale bibliotek i perioden 01/07/19 - 10/08/19. Hvis du gør det, kan du få afskrevet 10 KR. pr. 15 minutters læsning.

Du kan deltage i Læs Gebyret Væk! kampagnen hvis du opfylder disse krav:

Du er bosat i Sorø kommune.

Du er under 18 år eller du er 18+ år med afleveringsgebyrer på materialer bundet til børn- og ungebiblioteket. I det sidste tilfælde skal et barn/ung på >18 år ”læse af” på gebyret, eller 18+ år låneren skal læsehøjt for/sammen med   barnet.

Øvrige regler:
Kampagnen er kun gældende i perioden 01/07/19 til 10/08/19 eller indtil kampag-nens aftalte ramme på 75 timers læsning er nået.

Tilbuddet kan kun benyttes på Sorø Bibliotek & Bykontors biblioteker i hhv. Sorø og Dianalund i den bemandede åbningstid.

Man kan kun læse-af på afleveringsgebyrer. Erstatningsgebyrer for beskadigede eller bortkomne materialer bliver derfor ikke medregnet.

Registrering af læs-af beløb kan kun finde sted samme dag og sted. Man skal derfor have udleveret en ny blanket hver gang, at man ønsker at læse-af på sine afleveringsgebyrer.

Ved omregning fra minutter til kroner runder personalet op/ned til nærmeste minut interval. Det er illustreret i omregningsskemaet.

Man kan benyttes sig af alle materialer i børn- & ungebiblioteket (inkl. materialer fra eReolen) undtagen film, musik cd’er og spil (Playstation-, X-box-, PC- og brætspil).

Man kan ikke læse-af for et højere beløb, end det man skylder i afleveringsgebyrer, og optjente læseminutter kan ikke gemmes eller blive udbetalt.

Omregningsark - minutsintervaller
Personalet afrunder antal læste minutter til det nærmeste minutsinterval, som er angivet i omregningsskemaet.

Tabel der viser, hvor mange kr. pr. tidsrum