Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris
Gratis
Målgruppe
For alle
For alle

Udstilling: Annisette Falk-Jensen

01.08.18 - 31.08.18
August måneds udstiller på Sorø Bibliotek & Bykontor er Annisette Falk-Jensen, der udstiller et bredt udsnit af sine akvareller med landskabsmotiver, hav og dyr.

Om sig selv og sin kunst skriver Annisette –” jeg er selv­lært kunst­ner, og ar­bej­der med mine følelser og sanser. Når jeg maler, er det mit mål, at give nuancer­ne mere ud­stråling, kraft og person­lig karakter. Jeg har en bræn­dende entu­siasme for et stemnings­fuldt og har­monisk maleri, og jeg maler efter min egen for­tolk­ning. Mine male­rier er ofte en blan­ding af impressio­nistisk og figu­rativ teknik.
Stil­arten er inspi­reret af impres­sionismen - og lige­som impressio­nisterne stræber jeg efter at om­sætte mit per­son­lige visu­elle ind­tryk til mine male­rier”

Udstillingen kan ses 1.-31 august 2018 i Kunstgangen 1.sal på Sorø Bibliotek & Bykontor.